Jacques Fesch, oroduj za nás!

Jacques Fesch, oroduj za nás!

Na večernom predstavení som postupne stretla všetkých hlavných predstaviteľov od Pilátovej ženy až po Sergeja. Zhodli sa na jednom: „Latka sa zdvihla o dve triedy!“ Dávam im za pravdu. Máme naozaj krásne predstavenie. A určite nezabudnime poďakovať najmä nášmu dobrotivému Bohu, pretože On splní každé prianie, ktoré nás vedie k pravej láske, aj to divadelné.

(sr. Mária Marthe, z listu pre účinkujúcich)

TRAILER