Povedali o hre

Povedali o hre

 

Predstavenie ste urobili krásne. Gratulujem. Som rád, že ste mi umožnili byť pri tom. Je tam veľmi veľa silných myšlienok na zamyslenie. Vaše deti majú peknú pokoru, čo sa dnes už často nevidí.

Ján Surovka (Manažér výpravy umeleckej tvorby v DAB)

 

Robíte úžasné veci. Ja sa pred vami skláňam. Všetkých pozdravujem a ďakujem za zážitok.

Katarína Hudecová (Manažérka obchodno-ekonomického úseku DAB)
 

Tlmočte všetkým, že je úžasné vidieť mladých ľudí, ktorí majú v sebe túžbu poznania, lásky a vzájomného porozumenia, lebo bez toho by asi ťažko takéto dielo vzniklo. Ďakujem za príjemne strávený večer a fandím vám všetkým. Zorganizovať takú veľkú výpravu stojí veľké úsilie. Ďakujem za krásny zážitok. Myslím si, že téma, ktorú ste zvolili, má dnes čo povedať mnohým ľuďom. Robíte správnu vec, pokračujte v tom.

Juraj Ďuriš (Šéf umeleckého súboru DAB)

 

Ďakujeme, že sme mohli byť opäť súčasťou úžasného projektu. Veľmi si to vážime a je to pre nás vždy nenahraditeľný a neopísateľný zážitok.

Beba Topor Belovičová (choreografka)

 

Celý týždeň v mojom vnútri rezonovala Vaša divadelná hra „Spomeň si na mňa“. Veľmi dobrý výber – téma obrátenia a Božieho milosrdenstva, tak potrebná pre dnešný svet. Chcem sa Vám srdečne poďakovať. … Úžasný výber obsadenia postáv, nádherná hudba, spev a tanec, vytvárali kompozične súlad a harmóniu. Vtiahli ste nás do deja a až na konci, keď nám stekali slzy po lícach, sme si uvedomili, aké krásne predstavenie sme videli. Klobúk dolu, v akom krátkom čase ste to stihli takto krásne zrealizovať. Vďaka všetkým – hercom, hudobníkom, spevákom, tanečníkom, choreografom, krajčírkam, realizácii scén, osvetľovačom! Cez príbeh mladého Francúza sme všetci vnímali Božiu lásku, ktorou nás Boh miluje nezávisle od toho, v akej morálnej a duchovnej situácii sa nachádzame. Mali sme možnosť pochopiť, že milosť obrátenia nás činí ľudskejšími, otvorenejšími pre svojich blížnych, ako aj pred Bohom. Toto posolstvo v čase pôstu a prípravy na veľkonočné vzkriesenie Krista nás naplnilo a prinieslo pokoj do našich sŕdc a našich rodín. Nech Vám to dobrotivý Pán odplatí večnosťou v Jeho nebeskom kráľovstve.

Marta Lazúrová (riaditeľka Základnej školy sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach)

 

Bolo to úžasné! Ťažko to opísať správnymi slovami. V živote som videla veľa divadelných hier, ale máloktorá išla pod kožu, tak ako táto vaša. Z deciek išla skvelá energia. Nedalo sa zabrániť slzám. Všetkým vám fandím.

Mária Holecová (bývalá ekonomická námestníčka DAB)

 

Spectacular! Outstanding! Two thumbs up! Out of this world!

p. Gabriele White OJSS

 

Chcem sa Vám úprimne poďakovať za krásny čas strávený včera v divadle. Urobili ste aj tentoraz úžasnú vec a vďaka Vám tradícia divadelných projektov našej školy pokračuje a herecké výkony študentov sú aj Vašou zásluhou stále lepšie.  Zo srdca Vám želám, aby Vás a všetku Vašu prácu a Vaše inšpirácie aj v budúcnosti sprevádzalo Božie požehnanie a aby ste mali vždy dosť odvahy a síl aj divadelnými projektami formovať mladých. Ešte raz srdečná vďaka hlavne Vám, ale aj všetkým ostatným, ktorí Vás podporovali a pomáhali Vám.

Anna Sveteníková (bývalá zástupkyňa na GCM)

 

Nádherný umelecký zážitok, vďaka všetkým zúčastneným, zvlášť režisérke… obdivuhodné dielo s hlbokou myšlienkou, nádherne spracované. Radosť vidieť toľkú mládež venovať sa zmysluplnej duchovnej práci vedenej správnou rukou…klobúk dolu 

Zuzana Valachová

Opäť ďalšie skvelé a super predstavenie. Vďaka za sprostredkovanie Božej milosrdnej lásky.

Mária Borecká

 

Nedokážem slovami opísať včerajšie predstavenie, úžasná práca všetkých zúčastnených, priam profesionálna. Celá rodina sme odchádzali nadšení. Nech Pán odmení vašu námahu a požehná aj ďalšie takéto projekty.

Anna Zelenáková 

A mnoho iných…