K.M.R.TchZ

K.M.R.TchZ

(Kostymérky, maskérky, rekvizitáry a technické zabezpečenie)

Kostymérky

                                         Barbora Hnidková I.A           Viktória Königová II.A               Noemi Šimunková II.B
                                         Miroslava Bartová III.A         Diana Besedová III.A                 Patrícia Šranková III.B
                                         Liana Adamičková III.N        Paulína Vaneková IV.B             Michaela Halmanová sexta
                                         Martina Kusalová sexta        Bianka Baráthová septima      Lucia Gašparovičová oktáva
                                                                        Natália Danišová III.B               Renata Kováčová I.A

                                     Maskérky                       Rekvizity

                                                   Johana Rajnohová II.B                                   Lea Vargová II.A    
                                                   Júlia Halajová III.N                                          Barbora Bónová II.A
                                                   Sára Mikulášiková septima                         Miroslava Šimková II.A      
                                                   Terézia Švecová IV.A                                      Katka Jurdová II.B     
                                                   Anna Mária Zelenajová IV.A                    
                                                   Mária Sádecká IV.B                        

                                                          Kulisári

                                                   Ema Zeleňáková Kvinta                                Vojtech Kováč II.N
                                                   Jozef Kováč III.A                                               Tomáš Sádovský III.A
                                                  Andrej Andrašovič III.A                                  Juraj Blaho III.A
                                                  Sr. Mary Nichole                                                Sr. Mária Zuzana

                                    Kamera                          Fotografi

                                                  Marcel Meluš III.A                                           Adam Rábara II.N
                                                  Damián König IV.B                                         Peter Baráth
                                                  Marián Jančovič II.B                                       Jaroslav Votoček
                                                  Andrej Karlubík
                                                  Matúš Kazík