Prológ

Prológ

Veronique zmaturovala, nadšená stretáva otca Thomasa. Začnú sa rozprávať o jej otcovi. Nie je to nik iný ako Jacques Fesch. Otec Thomas jej dáva darček: denník, ktorý jej mal odovzdať, keď príde ten správny čas. Veronique otvára denník a začína čítať:

„Veronique, moja drahá dcérenka, tu je môj denník, môj jediný majetok, ktorý ti odkazujem; pretože nemám taký majetok, aký otcovia zvyčajne dávajú svojim deťom. Čo mám, to ti dávam. Až dospeješ a staneš sa ženou, snáď ti tieto riadky pomôžu prejsť životom toho, ktorý bol tvojím otcom a ktorý ťa ani na okamih neprestal mať rád.“