1.Banket

1.Banket

Veľkolepá oslava narodením Georga Fescha, Jacquovho otca, začína tancom valčíka a príchodom hostí z rôznych kútov sveta. Po príhovore oslávenca nasleduje voľná zábava. Malý Jacques chce otcovi ukázať svoj darček, ale otec ho ignoruje. Celú svoju pozornosť venuje pozvaným hosťom. Jacquove sestry, Monique a Nichole, sa taktiež radšej venujú sebe a zábave, pri ktorej niet miesta pre ich brata. Jacques sa snaží získať pozornosť aspoň u svojej matky, ale márne.