11.Terezička

11.Terezička

Jacques nachádza vo sv. Terezičke priateľku, ktorá ho naučí „malej ceste“. Táto cesta spočíva v malých skutkoch lásky a v prijatom utrpení. Jacques pokorne prijíma vieru v Boha. Túži uzavrieť s Pierrette sviatostné manželstvo. Sv. Terezička mu sľubuje pomoc a podáva mu denník, ktorý ho má sprevádzať vo väzení. Odchádza preč s prísľubom, že keď ju bude najviac potrebovať, zošle dážď ruží.