13.Svadba

13.Svadba

Jacqua prichádza pozrieť Otec Thomas. Vidí ho kľačať a modliť sa ruženec. Jacques rozpráva s nadšením o svojej viere. Otec Thomas sa teší zo Jacquovho obrátenia. Prichádza Baudet, ktorý však nesie zlé správy. Obžaloba bude žiadať najvyšší trest a to smrť. Po tejto informácií sa všetci traja na kolenách začnú modliť. Prichádza Pierette, ktorá je ochotná prijať vieru a uzavrieť so Jacquom sviatostné manželstvo. Otec Thomas ich v cele zosobáši. Pieseň Ave Maria sprevádzaná tancom duší Jacqua a Pierette znázorňuje vnútornú slobodu a novú lásku, ktorá pramení z tej Božej.