15.Rodičia

15.Rodičia

Jacqua konečne prichádza pozrieť otec s matkou. Otec mu však stále nevie odpustiť, čo spravil. Ignoruje ho, aj keď mu podáva kresbu holubice pre Veronique. Jacques verí, že trest, ktorý ho čaká je dar od Pána. Prosí otca o odpustenie. Otec bojuje sám so sebou. Neisto sa pýta, či aj jemu bolo odpustené. Potom, čo mu Jacques povie, že mu už dávno odpustil, sa otec rozplače a objíme svojho syna. Jacques je ochotný prijať trest, ak to pomôže k obráteniu jeho najbližších.