Epilóg

Epilóg

Na scénu akoby už z neba prichádza Jacques so sv. Terezičkou. Z neba padá sľúbený dážď ruží. Postupne sa k nim pridávajú Pierrette, celá Jacquova rodina, Baudet, otec Thomas a všetci účinkujúci, ktorí prostredníctvom piesne spoločne odovzdávajú divákom odkaz:

Príde chvíľa pre každého z nás, vtedy zažiari svetlo aj nám, svetlo večné, čo viac nezhasne, život pravý v Božej nádhere. Krásu neba Boh stvoril pre nás, uvidíme Ho raz tvárou v tvár…“