7.Advokát

7.Advokát

 

Jacques leží v cele. Prichádza jeho obhajca advokát Baudet, aby mu pomohol. On s ním však odmieta hovoriť, ale nechce aby odišiel. Už nikomu neverí, je sklamaný zo svojich kamarátov, myslí len na jachtu. Pýta sa, kedy ho prídu pozrieť rodičia. Baudet mu podáva knihu od mamy. Je chorá a nemôže prísť. Otec prísť nechce. Keď to Jacques počuje, nahnevá sa, hádže knihu o zem a chce mať od všetkých pokoj. Baudet odchádza, Jacques si všimne list od matky, ktorý vypadol z knihy. Otvorí ho a začne čítať:  

,,Drahý Jacques, čas akoby sa zastavil a ja spolu s ním. Vždy znovu a znovu beriem do rúk pero a hľadám správne slová. Neviem ich nájsť. Keby som len bola vedela, čo sa stane, dala by som ti tie peniaze. Chcel si však príliš veľa, a keď som videla, kam smeruje tvoj bezcieľny život, musela som povedať nie. Som chorá, neostáva mi veľa času. A tak prosím Boha o zmilovanie, o záchranu našich nesmrteľných duší. Obetujem svoj život, aby si raz zomrel zmierený s ním… Čakáš, že prídem. No nemôžem. A otec? Otec bojuje s hnevom, s bezradnosťou. Hrdosť mu nedovolí skloniť sa. Rád by ťa videl, no teraz ešte nie. Odpusť nám.

Tvoja milujúca mama“