9.Otec Thomas

9.Otec Thomas

Jacqua prichádza pozrieť kňaz. Ignoruje ho, lebo je ateista a nehodlá svoj postoj zmeniť. Nakoniec zistí, že sa rozpráva s Dominikom, s ktorým sa pobil počas Juniálesu o Pierrette. Ten sa medzičasom stal kňazom a prijal meno Otec Thomas. Chce ho presvedčiť, že jediná cesta k slobode vedie cez prijatie Božieho odpustenia. Skôr ako odíde, necháva mu na stole kríž a knihu o sv. Terezičke. Jacques si knihu otvára a začne čítať:

„Cítim, že aj keby som mala na svedomí všetky hriechy, aké len možno spáchať, išla by som k Ježišovi so srdcom plným ľútosti a hodila by som sa mu do náručia. Lebo viem, ako veľmi miluje márnotratného syna, ktorý sa k nemu vráti.“