HEAD CREW

HEAD CREW

Scenár a réžia: sr. Mária Marthe Gálová
Asistent réžie: sr. Julian Sedláková
Scéna: František Perger
Kostýmy: Jana Zaujecová, sr. Margareta Schlegel, sr. Faustína Orešková
Hudba: sr. Yvonne Baková, sr. Lýdia Miklošková, Filip Švaral
Choreografia: Beáta Topor Belovičová, Ľuboš Topor
Prepožičanie kostýmov: DAB, Mária Štraneková (Mayamay), Tomáš Surovec (Akadémia tanca), Jana Zaujecová
Výroba kulís: Dielňa sv. Jozefa v Starej Haliči, Patrik Toman
Prepožičanie kulís a rekvizít: DAB